POWRÓT Z  TARCZĄ … Z  XI KONKURSU POEZJI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ POLSKA TO MY

   16 listopada 2017 r. w III Liceum Ogólnokształcącym odbyła się  XI edycja Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my. Wzięło w niej udział ponad 120 uczestników z terenu województwa podlaskiego. Uczniowie rywalizowali  w części muzycznej i poetyckiej oraz w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria szkół podstawowych (kl. VII)/ gimnazjalnych oraz kategoria szkół ponad-gimnazjalnych.

Swoich reprezentantów mieliśmy w obu częściach. Pani Agata Durzyńska     do części muzycznej przygotowała piosenkę „Dziś idę walczyć mamo” w wykonaniu Zespołu wokalnego klas siódmych, w skład którego weszli uczniowie:

   Bagińska Aleksandra, VII d           Malinowski Jakub, VII  f

       Bednarczyk Oliwia, VII e               Przeździecka Alicja, VII e 

  Bikowska Weronika, VII d              Sawicki Dominik, VII e

   Chrobak Bartosz, VII c                  Serafin Dominika, VII f  

Depczyńska Wiktoria, VII d           Stachelek Maja, VII e

        Dymek Kamila, VII f                       Szczepaniak Konrad, VIIe   

        Jaskółka Julia, VII e                      Szczepaniak Konrad, VIIe   

Szydlik Izabela, VII e                    Szydlik Julia, VII e  

  Jastrzębska Izabela, VII e            Szymański Bartosz, VII f

Kochanowska Julia, VII d             Wałkuski Konrad, VII c

                Kurpiewska Emilia, VII e               Żmuda Kacper, VII e  

Natomiast pani Dorota Żbikowska w drodze eliminacji szkolnych wyłoniła dwie reprezentantki poezji: Maję Karwowską z utworem Antoniego Słonimskiego „Alarm” oraz Alicję Kneć z wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Elegia   o chłopcu polskim”. Obie uczennice są przedstawicielkami klasy VII c.

Zmagania konkursowe trwały już od godz. 8.30 - do ok.13.00 i toczyły się   w oddzielnych salach. Część poetycka na pierwszym piętrze w zaciszu gustownie udekorowanej sali, zaś pieśni rozbrzmiewały w dobrze nagłośnionej  i przygotowa-nej do tak dużego przedsięwzięcia sali gimnastycznej. Mimo wielu godzin spędzo-nych w III LO nie czuliśmy zmęczenia. Korzystaliśmy z poczęstunku, który był przygotowany dla wszystkich uczestników. Na podkreślenie jednak zasługuje fakt, że udział w XI edycji Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my to także pokarm dla duszy. Z ogromną przyjemnością wysłuchaliśmy wielu pięknych recytacji i wielu pięknych pieśni patriotycznych bardzo utalento-wanej młodzieży. W to czwartkowe przedpołudnie otrzymaliśmy piękną lekcję patriotyzmu.

Około godziny 13.30 zaczęliśmy jednak odczuwać pewien niepokój. Zastanawialiśmy się, jak my, uczniowie SP10, wypadliśmy na tle innych uczestników. Zanim mieliśmy się o tym dowiedzieć, wszyscy uczestnicy i goście stanęli do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. W dalszej części spotkania mogliśmy wysłuchać  krótkiego programu słowno – muzycznego pt. Polska to my w wykonaniu uczniów III LO. Oglądając program artystyczny, na pewno wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością na werdykt jury. W końcu nastąpiła ta ważna dla nas jak i wszystkich uczestników konkursu chwila. Wyniki zmagań młodzieży na gruncie poetyckim i muzycznym ogłosili przewodniczący jury. Okazały się one dla nas, pionierów tego konkursu(braliśmy w nim udział pierwszy raz i byliśmy najmłod-szymi uczestnikami), pomyślne.

W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzymaliśmy dwa wyróżnienia:

Konkurs poezji w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych

WYRÓŻNIENIE: Maja Karwowska, klasa VIIc

Konkurs piosenki w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych

WYRÓŻNIENIE: Zespół wokalny klas siódmych

Cieszymy się z naszych występów i sukcesów. W przyszłym roku również zechcemy wziąć udział już w XII edycji konkursu poezji i piosenki patriotycznej.

 

                                                    Agata Durzyńska, Dorota Żbikowska

Back to Top