Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione      27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 12 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej glos zabrał Pan dyrektor Leszek Sobociński, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz przypomniał jakie cechy według uczniów powinien mieć dobry nauczyciel. W części artystycznej  uczniowie z klas 4a, 5e i 6b pod kierunkiem pani Katarzyny Koziatek przedstawili w humorystyczny sposób życie i pracę nauczycieli. Nie mogło zabraknąć również chóru pod przewodnictwem pani Agaty Durzyńskiej. Na koniec uroczystości  został odczytany list od Prezydenta Miasta Łomża, a Dyrektor szkoły  wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom.

Back to Top