„Nie popadajcie w przeciętność. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby  inni od was nie wymagali.”

          Słowa świętego Jana Pawła  II towarzyszyły XIII edycji konkursu Mistrz Ortografii Szkół Podstawowych Miasta Łomża pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomża, który odbył  się  18 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży.

         Uroczystość dedykowana Patronowi szkoły, w rocznicę Jego urodzin,  rozpoczęła się o godz. 16.00. Młodzi  konferansjerzy: Oliwia Dzbeńska i Adam Konopka (uczniowie klasy IV) już na początku zaznaczyli, że konkurs rozwija nie tylko talenty ortograficzne, ale też taneczne, wokalne, aktorskie, gdyż do tego mobilizują nas przytoczone  wcześniej słowa Patrona. Na to również zwróciła uwagę pani poseł Bernadeta Krynicka.  Popadanie w przeciętność jest zupełnie obce dyrektorowi szkoły  Leszkowi Sobocińskiemu, ponieważ w krótkim przemówieniu najpierw treściwie słowami namalował barwny obraz maja, a następnie ciepło i serdecznie witając zgromadzonych gości, porównał Ich  do pięknych majowych kwiatów.

          „Sprawozdanie z jednego dnia w szkole”, czyli słowno – wokalna scenka zaprezentowana przez uczniów klas VI zainteresowała zdenerwowanych  konkursowiczów, pozwalając zapomnieć im o stresujących emocjach.

        Po części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem pani Doroty Zbikowskiej i pani Agaty Durzyńskiej zrelaksowani „mistrzowie pióra” rozpoczęli pisanie dyktanda. Wspierali ich w tym zaproszeni goście: pani poseł Bernadeta Krynicka, wizytator łomżyńskiego kuratorium-  pani Jadwiga Pusz, Zbigniew Kossakowski -  dyrektor ODN w Łomży, Maciej Listowski – dyrektor ŁCRE w Łomży, Małgorzata Konopka – przedstawiciel Rady Rodziców.

 Tegoroczne dyktando ciekawie opowiadało o wiośnie i wakacyjnych planach,  a trudności ortograficzne były naprawdę różnorodne i dotyczyły niemal wszystkich  reguł pisowni.

Po trudach zmagania się z zawiłościami polskiej ortografii i interpunkcji wszyscy piszący  udali się na słodki poczęstunek.

W tym czasie komisja sprawdzająca przystąpiła do oceny  prac, z trudem wyłaniając zwycięzców.

I miejsce – Anna Tarnacka  - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży

II miejsce –Maja Karwowska -  Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży

III miejsce –Paweł Koziej -  Szkoła Podstawowa nr  9 w Łomży

           Dzięki hojności sponsorów mistrzowie zostali uhonorowani pięknymi pucharami, dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

          Na zakończenie pan dyrektor  Leszek Sobociński słowa wdzięczności za trzynastoletnią współpracę skierował do  pani Joanny Ewy Szkop – konsultanta ds. edukacji polonistycznej łomżyńskiego ODN i do pana Zbigniewa Kossakowskiego - dyrektora ODN w Łomży. Podziękował również wszystkim gościom, a także uczniom,  nauczycielom, rodzicom i  koordynatorce konkursu, wicedyrektor  Renacie Zaniewskiej. Szczególnie ciepłe podziękowania i słowa  uznania adresował do sponsorów. Wszystkich zaprosił za rok na XIV edycję konkursu.

XIII edycję konkursu sponsorowali:

Państwo Hanna i Krzysztof Gosk – Stacja Paliw Pryma

Państwo Małgorzata i Adam Konopka – Hurtownia Spożywcza Omega

Pani Jolanta Cwalina – Biuro Turystyczne JC Podróże

Pani Weronika Sierzputowska - Ciastkarnia Weronika

Rada Rodziców SP 10

Dziękujemy!

 

 

Back to Top