Akt Zawierzenia Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów, Rodziców i Wszystkich Pracowników Matce Bożej Fatimskiej

             Maryjny miesiąc maj przyniósł w tym roku 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Jest to szczególna okazja do dziękczynienia Panu Bogu za Jego Matkę oraz za naukę zawartą w objawieniach, które miały miejsce w 1917 r. Objawienia te należą do najbardziej znaczących w życiu Kościoła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności.
           Święty Jan Paweł II nasz Patron ocalenie z zamachu zawdzięczał Matce Bożej Fatimskiej. Papież powtarzał później wielokrotnie, że „jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę”.
Pięknym zwięczeniem  podjętych działań, by wypełniać prośbę Matki Bożej Fatimskiej, był Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi dokonany przez pana Dyrektora L. Sobocińskiego, Rodzica, Ucznia i Nauczyciela podczas uroczystej Eucharystii w dniu 15 maja 2017 r. sprawowanej w parafii Bożego Ciała przez ks. W. Nowackiego.
            W tym akcie zawierzyliśmy całą naszą Społeczność Szkoły i swoje Rodziny, prosząc Matkę Bożą Fatimską o wstawiennictwo u Swojego Syna. Na wzór Patrona Szkoły – św. Jana Pawła II, czynimy słowa „ Totus Tuus” – „Cały Twój, Maryjo” – mottem Naszego życia.

E. Zaremba


MATKO BOŻA FATIMSKA

             W 100. rocznicę objawień w Fatimie, społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 imienia świętego Jana Pawła II Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice, pracownicy administracji i obsługi wraz z naszymi rodzinami pragnie oddać się Twemu Niepokalanemu Sercu w akcie całkowitego zawierzenia, którego dzisiaj dokonujemy z ufnością, w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku.

             Umiłowana Matko nas wszystkich, chroń nasze życie w Twoich ramionach. Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra. Ożywiaj i posilaj wiarę, wspieraj i rozjaśniaj nadzieje, rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie. Prowadź nas na drodze świętości.

              Otocz opieką nas wszystkich, abyśmy byli wierni Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. Ponieważ sami z siebie tak niewiele potrafimy, dlatego całą naszą ufność pokładamy w Tobie i w Twoim Niepokalanym Sercu.

             Broń nas i prowadź, wstawiaj się za Nami u Swego Syna Jezusa Chrystusa, abyśmy nie zgubili kierunku drogi życia, który wskazuje Twoje Niepokalane Serce.

Amen

Back to Top