Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie dla klas III

„Nasz Patron – Święty Jan Paweł II”

      18 maja to bardzo ważna data dla całej społeczności naszej szkoły. Tego dnia uczniowie i nauczyciele wspominają w sposób szczególny postać Patrona – Św. Jana Pawła II. Klasy III wraz z Wychowawcami radośnie uczciły 103 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, biorąc udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie dla klas III „Nasz Patron – Święty Jan Paweł II”.

      Spotkanie rozpoczęło się od bardzo lubianej przez Karola Wojtyłę piosenki oazowej „Barka”. W czasie wspólnego śpiewania ks. Jakub Osiecki wprowadził relikwie Ojca Świętego, by jeszcze bardzie zaznaczyć Jego obecność pośród nas. Był to bardzo wzruszający i podniosły moment.

     Pani Dyrektor Jadwiga Kirejczyk, życząc wszystkim dobrej zabawy i powodzenia, rozpoczęła Konkurs Wiedzy. Zmagania rozpoczęły się etapem klasowym, podczas którego każda klasa wyłoniła trzyosobowe drużyny do części wiedzy o Patronie oraz trzyosobowe drużyny sportowe, a także recytatorów. Drużyny wykazały się znakomitą znajomością faktów z życia Karola Wojtyły. Równie pięknie wyjaśniały myśli i słowa św. Jana Pawła II. Najwięcej emocji i ogromnej radości dostarczyła zarówno uczestnikom, jak i wszystkim obecnym na sali gimnastycznej konkurencja sportowa. Uczniowie prowadzili piłkę między pachołkami i na koniec slalomu próbowali trafić do bramki, której z wielkim zaangażowaniem bronił, wcielając się w rolę Lolka, ks. Jakub. Nad poprawnością wykonania zadania czuwał Pan Karol Pieńkowski. Ostatnie zadanie było prawdziwą ucztą duchową. Przedstawiciele klas III recytowali wiersze Karola Wojtyły i poematy o Nim.

     Drużyny we wszystkich konkurencjach oceniała komisja konkursowa w składzie: pani Marta Kucharczyk,  pani Paulina Przyborowska, ks. Grzegorz Chełstowski i ks. Jakub Osiecki. Najwięcej punktów zdobyła i tym samym zwyciężyła klasa III F z wychowawczynią panią Bogusławą Lendo, drugie miejsce zajęły klasy: III E  z wychowawczynią panią Mariolą Wityńską, klasa III C z wychowawczynią panią Magdaleną Żok, klasa III B z wychowawczynią panią Małgorzatą Domaszewską i III A z wychowawczynią panią Barbarą Sobocińską, zaś trzecie miejsce klasa III D  z wychowawczynią panią Małgorzatą Januszewska i panią Izabelą Przybylską.       

     Wszystkie drużyny otrzymały nagrody książkowe i słodycze ufundowane przez ks. kanonika Andrzeja Godlewskiego – proboszcza parafii Krzyża Świętego oraz ks. Jakuba Osieckiego. Drogim fundatorom nagród, na których życzliwość możemy liczyć zawsze, z serca dziękujemy. Ogromne podziękowania należą się także Wychowawczyniom wszystkich klas III za doskonałe przygotowanie uczniów i uwrażliwienie na prawdę, dobro i piękno, które całym swym  życiem głosił św. Jan Paweł II . Dziękujemy również panu Mariuszowi Gryszko oraz Paniom i Panom z obsługi szkoły za nieocenioną pomoc w przygotowaniu sali do konkursu. Piękną dekorację przygotował ks. Grzegorz Chełstowski, za co również dziękujemy z całego serca.

     Zwycięzcy otrzymali nagrody i gratulacje od pani Dyrektor Jadwigi Kirejczyk, a następnie zanieśli zapalone znicze przed popiersie naszego Patrona. Ks. Jakub udał się z relikwiami do wszystkich klas w naszej szkole, by udzielić uczniom i nauczycielom błogosławieństwa za przyczyną Świętego Jana Pawła II.

Agnieszka Matukin

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii:

 

Back to Top