www1.jpg

               To były trzy dni, które na długo pozostaną w pamięci nauczycieli i uczniów naszej szkoły.
W ramach projektu „Wokół patronów szkół” Pani Dyrektor Jadwiga Kirejczyk, nauczycielki: Ewa Jaworowska i Aleksandra Charkiewicz oraz osiemnaścioro podopiecznych z klas IV –VIII wyjechało na Litwę. Celem wyjazdu było przede wszystkim spotkanie z uczniami i nauczycielami z polskiej szkoły w Bujwidze, którzy odwiedzili Szkołę Podstawową nr 10 im. Jana Pawła II na początku listopada. Gospodarze z Litwy przygotowali zajęcia integracyjne i sportowe dla młodzieży oraz warsztaty dotyczące patrona ich szkoły – Tadeusza Konwickiego. Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w lekcji języka  litewskiego.  Bardzo  ciekawą  częścią  wyjazdu  było  zwiedzanie Wilna
z przewodnikami. Nauczyciele i uczniowie złożyli kwiaty przy grobie na cmentarzu na Rossie, w którym spoczywa ciało matki Józefa Piłsudskiego oraz jego serce, a także pomodlili się przy grobach polskich żołnierzy na cmentarzu na Antokolu. Grupa odwiedziła również Hospicjum im. Bł. Ks. Michała  Sopoćki,  Dom  Święte j Faustyny i zmówiła  modlitwę  przed obrazem  Jezusa  Miłosiernego
i Matki Bożej Ostrobramskiej oraz przeszła przez Wilno szlakiem Papieża Polaka i poety Adama Mickiewicza.

Wyjazd ten, a szczególnie spotkanie z Polakami mieszkającymi na Litwie, to niezwykle cenne doświadczenie, które na długo zapisze się w pamięci nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

wa.png

 

Back to Top