W dniach 11-12.10.2021r. oraz 04-05.11.2021r. młodzież klas VII i VIII uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych zatytułowanych: „Współczesne uzależnienia”. Odbywały się one w ramach realizacji działań zaprojektowanych w programie „Radosna przyszłość bez uzależnień 3”. Realizatorem warsztatów był pan Tomasz Gralak z TG Training.

    Pierwsza część warsztatów polegała na dostarczeniu wiedzy dotyczącej najpopularniejszych form uzależnień – uczniowie zapoznali się z charakterystyką działania oraz poznali czynniki warunkujące ich występowanie. Opisano substancje (takie jak: narkotyki, alkohol, dopalacze, leki) w celu zaszczepienia wiedzy niezbędnej do podejmowania świadomych decyzji w czasie szczególnego narażenia młodzieży na ekspozycję na te używki.

    W drugiej części warsztatów zachęcono uczestników do pogłębionej refleksji na temat nowoczesnych uzależnień, z którymi się zmagają już na wczesnym etapie ich życia, a których są absolutnie nieświadomi. Są one równie groźne, jak narkotyki, alkohol, dopalacze czy leki. Zaliczamy do nich: Internet, gry komputerowe, „śmieciowe” jedzenie, agresję.

    Kolejna część warsztatów dotyczyła poczucia własnej wartości. Młodzież dowiedziała się, że poziom samooceny bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki traktują samych siebie oraz innych ludzi. Natomiast niski poziom samooceny może nieść ze sobą ryzyko uzależnień oraz zachowań destrukcyjnych. W tej części warsztatów uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób kształtować prawdziwą samoocenę, silną wolę oraz odpowiedni poziom motywacji zadaniowej.

    Ostatnia część zajęć miała na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, uzmysłowienie uczniom, w jaki sposób współczesne media kształtują emocje i zachowania ludzi. Na podstawie przykładów młodzież miała okazję doświadczyć, czym jest fałszywy marketing i jak wielką rolę odgrywa w kształtowaniu złych nawyków. Wiedza w tym zakresie pozwoli na wypracowanie adaptacyjnych mechanizmów obronnych tak, by z biernych obserwatorów, uczniowie mogli stać się krytykami tego, co jest im prezentowane we wszystkich dostępnych mediach.

    Warsztaty miały na celu wzbudzenie krytycznego myślenia, skłonienie do refleksji oraz udzielenie informacji na temat tego, co zrobić, by zadbać o jakość własnego życia. Warsztaty dostarczyły uczestnikom wiedzy dotyczącej współczesnej definicji uzależnień, prowokowały do zmiany stereotypowego sposobu myślenia na temat tego, czym są narkotyki oraz w jaki sposób przejmują kontrolę nad życiem.

Back to Top