Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Trzymaj formę!” przy współpracy 
z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Łomży.

Organizatorami programu są: Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie  w ramach realizacji strategii WHO dotyczy diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

 „Trzymaj formę”! to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

 Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

W naszej szkole w ramach projektu odbyły się różne formy promujące zdrowie.  

Liczenie calorii i procentów w produktach spożywanych produktach na matematyce. Higiena
i choroby układu pokarmowego na lekcjach przyrody. Zawody sportowe „wiosenne przełaje ”.

 Dobre maniery i kulturę przy stole ćwiczono na zajęciach techniki. Spotkanie z dietetykiem i prelekcja dla wszystkich klas VIII na temat zdrowego odżywiania oraz filmy prozdrowotne na lekcjach wdż.

Spotkanie z pielęgniarką szkolną. Uczniowie zostali  zważeni  i zmierzeni  oraz dokonano im pomiaru ciśnienia. Znając wytyczne dotyczące BMI , każdy mógł obliczyć czy jego masa jest właściwa i zgodna z zasadami żywienia.

Konkurs skierowany do uczniów klas V i VI zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy
z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety
i aktywności fizycznej.

25 maja odbył się konkurs „Zdrowego  stylu życia” którego komisję  tworzyli: psycholog i pedagog szkolny. W dwóch turach  uczniowie  klas V i VI rozwiązywali  aż  trzy testy, w pierwszych trójkach znaleźli się następujący uczniowie.

Klasy piąte

I miejsce: Szymon Sobczyński kl. Vf (35p.)

II miejsce: Jastrzębska Julia Vi oraz Klimaszewska Lena kl. Vh (32p.)

III miejsce: Maksymilian Pietraszewski kl. Vc (31p.)

Klasy szóste

I miejsce Oliwia Tombak kl. VIa (39p.)

II miejsce Mateusz Długozima kl. VIc (37p.)

III miejsce Modzelewska Justyna kl. VIf (32p.)

Gratulujemy!!!   Więcej informacji o Programie  www.trzymajforme.pl

Zofia Rusiłowicz-Kleczyńska

Back to Top