20 czerwca odbyło się spotkanie dotyczące diagnozy  potrzeb i problemów występujących w naszej społeczności szkolnej,  niezbędnej do opracowania Programu wychowawczo- profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018. Praca zespołów, w skład których  wchodzili nauczyciele, uczniowie i rodzice przebiegała  aktywnie i twórczo.

Pedagog szkolny

Back to Top