16 maja 2017 roku reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w XIII Otwartym Konkursie Języka Angielskiego “Check your English”, którego organizatorem była szkoła językowa British Academy. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test sprawdzający wiedzę z zakresu rozumienia tekstów pisanych, leksykalnych i gramatycznych środków językowych, funkcji językowych oraz kulturoznawstwa. Troje uczniów naszej szkoły zdobyło najwyższe lokaty
i cenne nagrody:

Jan Czyżewski  (VIE) – I miejsce
Maja Karwowska (VIC) – III miejsce
Natalia Bieniek (VID) – V miejsce
Cieszymy się z sukcesu naszych uczniów i gratulujemy!

Back to Top