Siatkarskie Ośrodki Szkolne (S.O.S) to wspólna inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej przy współpracy z samorządami terytorialnymi.
Akademia Siatkarskich Ośrodków Szkolnych to ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży, w minisiatkówce i siatkówce, którego efektem będzie zwiększenie aktywności fizycznej wśród uczniów dzięki grze w piłkę siatkową. W roku szkolnym 2015/2016 (II semestr) SP 10 im. Jana Pawła II w Łomży przystąpiła do powyższego programu.
Od lutego 2016 r. prowadzone były zajęcia z dziewczętami klas V i VI w wymiarze 4 godz./tyg., tj. dwa spotkania po półtorej godziny. Szkoleniem zajmowały się P. R. Sobczak oraz P. K. Aleksandrowicz.
Dziewczęta mogły rywalizować ze swoimi koleżankami z innych szkół podczas Turniejów Minisiatkówki (marzec, kwiecień, czerwiec) odbywających się w PG 1 przy ul. Reymonta w Łomży. Zawody były również doskonałą okazją do podsumowania efektów swojej pracy oraz do wspólnej zabawy piłką siatkową.
Zapewnione zostało wsparcie sprzętowe i organizacyjne, nad którym czuwali koordynatorzy wojewódzcy i regionalni.
Dnia 17.06.2016 r. ,z rąk Pana Prezydenta Miasta Łomża, dziewczęta odebrały potrzebny sprzęt w postaci piłek, siatki i wózka na piłki.
Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczęta uczęszczające na zajęcia będą miały możliwość kontynuowania "przygody z siatkówką" w PG nr 1 im. Noblistów Polskich, przy ul. Reymonta w Łomży, w klasie sportowej o profilu piłka siatkowa.

Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy na zajęcia w roku szkolnym 2016/2017.

Back to Top