Podsumowując pracę w mijającym roku szkolnym, Samorząd Uczniowski wybrał się na wycieczkę do Piątnicy. Celem naszej wyprawy było poznanie kawałka wojennej historii oraz dobra zabawa. Na początku wysłuchaliśmy opowieści o pamiątkach militarnych z różnych okresów oraz budowlach fortyfikacyjnych. Następnie zwiedzaliśmy piątnickie forty, tam słuchając dalszej historii regionu. Później, po krótkim instruktarzu, przystąpiliśmy do strzelania. Po szybkim posiłku, mieliśmy jeszcze trochę czasu na wspólną zabawę. Ten wyjazd był nagrodą za zaangażowanie i pracę w samorządzie.

Wszyscy byli zadowoleni, dlatego mamy nadzieję, że we wrześniu przystąpią do nas nowe osoby.

Samorząd Uczniowski

Back to Top