3 czerwca 2016 roku odbył się X Sejmik Samorządów Uczniowskich zorganizowany przez Gimnazjum Publiczne nr 1 w Łomży. Podczas spotkania poruszane były tematy związane z pracą samorządów szkolnych. Dyskutowano o dobrych praktykach w poszczególnych szkołach, ale też o tym co należy zmienić. Spotkania takie są bardzo ważne, gdyż nakreślają kierunki pracy na kolejny rok. Członkowie samorządów mogą zapoznać się i wymienić doświadczenia.

Samorząd Uczniowski

Back to Top