" Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat "
J. Korczak

Dnia 1 czerwca w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży, z okazji Dnia Dziecka odbył się turniej sportowy klas pierwszych, który wywołał uśmiechy radości na twarzach zawodników, kibiców, rodziców, dyrekcji oraz nauczycieli. W ten promienny nastrój wprowadziło wszystkich serdeczne powitanie Pani dyrektor J. Kirejczyk oraz występ taneczny uczniów z integracyjnej klasy III b, do utworu " Słońce", pod opieką Pani H. Banach i M. Wityńskiej. Następnie uczniowie z 12 klas pierwszych zmagali się z pięcioma konkurencjami, które wymagały od nich sprawności, zwinności, szybkości oraz współpracy z rówieśnikami. W jednej z konkurencji, tradycyjnie, małych sportowców wspierali ich rodzice. Tę zdrową rywalizację wygrała klasa I c (wych. J. Kirejczyk, L. Sobociński), a drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno I k (wych. I. Koczyńska ) i I l (wych. K. Czapko ). Wszyscy zawodnicy jednak walczyli dzielnie, entuzjastycznie wspierani przez kolegów i koleżanki ze starszych klas. Każda drużyna otrzymała z rąk Pana dyrektora L. Sobocińskiego pamiątkowy dyplom oraz nagrody w formie sprzętu sportowego, których fundatorami byli Państwo H. i K. Gosk ( Stacja paliw PRYMA). Zawody były okazją do zdrowej rywalizacji, zabawy, zacieśniania więzi między uczniami oraz motywacją do rozwijania i doskonalenia umiejętności sportowych. W tegorocznym, czerwcowym turnieju sportowym brała udział rekordowa liczba osób - 640 uczniów oraz rodzice i nauczyciele. Turniej przygotowały M. Wityńska, D. Wierzbowska i M. Żok, wspierane przez dyrekcję, nauczycieli wychowania fizycznego, komisję oraz pracowników obsługi i operatorów sprzętu nagłaśniającego.

Back to Top