Uczniowie klas piątych i szóstych uczestniczyli w spotkaniu, na którym podsumowano działania zrealizowane w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego "Trzymaj formę". Głównym celem programu była promocja zdrowego trybu życia, prawidłowego odżywiania oraz aktywności fizycznej.

Nagrodzono laureatów konkursów: plastycznego, literackiego, recytatorskiego i grafiki komputerowej.

Gośćmi uroczystości byli uczniowie technikum gastronomicznego z łomżyńskiej "wety", którzy zaprezentowali "Musztrę kelnerską".

Koordynator programu Wanda Majewska

Back to Top