Uczniowie klas szóstych uczestniczyli w spotkaniu z Panią Urszulą Rainka, kuratorem zawodowym  Sądu  Rodzinnego i Nieletnich w Łomży w ramach realizowanego w szkole programu "Edukacja prawna dzieci i młodzieży". Celem programu jest zwiększenie świadomości prawnej wśród nastolatków. Pani kurator omówiła akty prawne dotyczące nieletnich, oraz konsekwencje czynów zabronionych. Zwróciła także uwagę na zagrożenia i łamanie prawa w Internecie oraz bezpieczne  zachowania młodzieży podczas wakacji. Pedagog szkolny

 

Back to Top