Dziękujemy Radzie Rodziców SP 10 za zakupienie kwiatów zdobiących budynek szkolny. Wszyscy z przyjemnością patrzymy na piękne pelargonie przed głównym wejściem do budynku. Barwne rośliny na holach odmieniają ich wygląd. Zieleń budzi w nas radość, spokój, rozwija poczucie piękna i daje ukojenie zmęczonym oczom.

Samorząd Uczniowski

Back to Top