1. Powitanie zebranych uczniów i członków komisji przez p. dyr. Leszka Sobocińskiego
2. Odbiór sprawdzianów i rozejście się do sal lekcyjnych
3. Od godz. 900 pierwsza część - humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza
4. Od godz. 1145 druga część - j. angielski

Back to Top