22 i 23 kwietnia odbyły się zebrania z rodzicami. Podczas spotkań ogólnych rodzice wysłuchali wykładu na temat zdrowego odżywiania oraz obejrzeli pokaz carvingu, który zaprezentowali nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Weterynaryjnych w Łomży. Pan dyrektor Leszek Sobociński omówił sprawy związane z ochroną danych osobowych, zwrócił uwagę na trudne sytuacje wychowawcze oraz sukcesy naszych uczniów w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. Następnie rodzice spotkali się z wychowawcami klas.

Back to Top