W roku szkolnym 2013/2014 w  Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży odbyła się I Edycja Konkursu  "Złota Dziesiątka". Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski oraz Dyrekcja Szkoły. "Złota Dziesiątka" promuje uczniów mających z jednej strony pozytywną projekcję własnego życia, z drugiej - wielką wrażliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego oparcia. Młodzi Wspaniali wzorowo wypełniają obowiązki ucznia, konsekwentnie pomagają potrzebującym- rówieśnikom, osobom niepełnosprawnym, angażują się w życie swojego najbliższego otoczenia i grupy rówieśniczej, klasy, szkoły, osiedla, upowszechniają zachowania życzliwości na co dzień. Koncepcja Konkursu polegała na dokonaniu wyboru kandydatów według określonych kryteriów. Oto wyróżnieni uczniowie:

  • Marta Obiedzińska VIC
  • Klaudia Korytkowska VID
  • Maciej Kuliś VID
  • Joanna Krysiak VIF
  • Paulina Rabek VIF
  • Jakub Wierzbowski VC


Samorząd Uczniowski

Back to Top