"Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali."
Jan Paweł II

21 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży odbyła się jubileuszowa X edycja konkursu Mistrz Ortografii Szkół Podstawowych Miasta Łomża pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomża. Do finału zgłosiły się, zgodnie z regulaminem, trzyosobowe reprezentacje uczniów klas IV - VI łomżyńskich podstawówek.

Dedykowana św. Janowi Pawłowi II uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.30 pieśnią chóru "Nie lękajcie się". Na początku dyrektor szkoły Leszek Sobociński ciepło i serdecznie powitał zgromadzonych gości: panią Grażynę Klimek - zastępcę naczelnika Wydziału Oświaty w Łomży, pana Macieja Listowskiego - zastępcę dyrektora Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji , sponsorów, uczniów klas II - III, przybyłych na konkurs mistrzów ortografii ze szkół podstawowych oraz ich nauczycieli, a także przedstawicieli mediów. Przedstawił też panią Joannę Ewę Szkop - autorkę konkursowych dyktand, konsultanta ds. edukacji polonistycznej ODN w Łomży. Pan dyrektor przytoczył znaczenie słownikowe wyrazu: mistrz i dowcipnie wyjaśnił, czego można spodziewać się po mistrzach.

Następnie, by przybliżyć zebranym historię konkursu, konferansjerzy zapowiedzieli wyświetlenie krótkiej prezentacji, przygotowanej przez panią J. Lewczuk. Miała to być chwila wspomnień, dzięki której uczniowie nie tylko poznali nazwiska Mistrzów Ortografii Miasta Łomża z ubiegłych lat i sponsorów nagród kolejnych edycji konkursu, lecz mieli też okazję na krótką powtórkę ortografii. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem pani K. Koziatek. Zabawna inscenizacja o królewnie Śnieżce odprężyła zdenerwowanych konkursowiczów i wprawiła ich w nieco lepszy nastrój.

Po pieśni "Kochamy Cię, Janie Pawle II" odśpiewanej przez chór szkolny pod batutą pani Agaty Durzyńskiej pozostało tylko powołanie komisji, a gdy formalnościom stało się zadość, uczniowie klas II i III udali się do wyznaczonych sal, aby doskonalić swoje umiejętności ortograficzne, natomiast mistrzowie pióra kl. IV -VI przystąpili do pisania tekstu. Tegoroczne dyktando dotyczyło Unii Europejskiej, a trudności ortograficzne związane były głównie z pisownią wyrazów wielką literą. Wszyscy piszący po trudach zmagania się z zawiłościami polskiej ortografii i interpunkcji udali się na słodki poczęstunek.
W tym czasie komisja sprawdzająca przystąpiła do pracy i oceniała uczniowskie prace. Po długich naradach pani W. Domalewska - przewodnicząca komisji sprawdzającej odczytała protokół X edycji konkursu, ogłaszając tym samym nazwiska uczniów wyróżnionych oraz zdobywców I, II i III miejsca.

I miejsce - Jakub Wierzbowski - Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży (op. p. K. Koziatek)
II miejsce - Weronika Korolczuk - Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży (op. p. D. Żbikowska)
III miejsce - Marta Obiedzińska - Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży (op. p. J. Lewczuk)
wyróżnienie: Izabela Chełstowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży (op. p. E. Czarnowska)
wyróżnienie: Martyna Maciejewska - Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży (op. p. J. Zysk)

Dzięki hojności sponsorów mistrz i wicemistrzynie zostali uhonorowani pięknymi pucharami, dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami (tablety, odtwarzacz MP3, książki). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy , książki, notesy, długopisy.....
Na zakończenie pan dyrektor Leszek Sobociński słowa wdzięczności za dziesięcioletnią współpracę skierował do pani Joanny Szkop i patronów medialnych, czyli radia Nadzieja i tygodnika Kontakty. Podziękował również uczniom, nauczycielom, rodzicom, a także koordynatorce konkursu, wicedyrektor Renacie Zaniewskiej. Szczególnie ciepłe podziękowania i słowa uznania adresował do sponsorów. Wszystkich zaprosił za rok na XI edycję konkursu.

Cieszy fakt, że "Dziesiątka" poprzez ten konkurs integruje łomżan i uczniów łomżyńskich podstawówek. Zachęca do podejmowania wyzwań, uczy zdrowej rywalizacji, a przede wszystkim motywuje uczniów do nauki ortografii i interpunkcji. Realizacja tego przedsięwzięcia napawa otuchą, pokazuje, że w naszym mieście są wspaniali ludzie, którzy wykazują się wielką wrażliwością i troską o młode pokolenie.

X edycję konkursu sponsorowali:
Państwo Hanna i Krzysztof Gosk - Stacja Paliw Pryma
Pani Jolanta Cwalina - Biuro Turystyczne JC Podróże
Państwo Wanda i Tadeusz Wałkuscy
Pani Weronika Sierzputowska - Ciastkarnia Weronika
Pani Katarzyna Pikosz - Herbaciarnia Pikoteria
Wydawnictwo Nowa Era

Dziękujemy!

Back to Top