Grupa Baśniowe Spotkania (III c) przygotowała dla klas pierwszych inscenizację, w której bohaterowie bajek i baśni pouczają przyszłych czytelników o wartości czytania.
Po uroczystym przyjęciu uczniów klas pierwszych w poczet czytelników każde dziecko otrzymało zakładkę i złożyło obietnicę, że będzie czytać i dbać o książki.

Mirosława Rakowska

Back to Top