Konkurs dla dzieci z klas 0 - I
"Ilustrujemy wiersze Juliana Tuwima"

Wykonaj ilustrację do dowolnego wiersza
Juliana Tuwima lub portret bohatera wiersza.

Przynieś swoje dzieło do biblioteki do 20 października.

Prace powinny być wykonane podczas zajęć.
Technika prac dowolna.
Format A3 lub większy.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się
8 listopada (piątek) w bibliotece.

Konkurs dla drugoklasistów
"Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima"

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie inscenizacji na
podstawie wylosowanego wiersza Juliana Tuwima oraz ułożenie zawołania (okrzyku)
związanego z tym wierszem.

Jury weźmie pod uwagę: opanowanie pamięciowe tekstu, umiejętności członków
zespołu (dykcja, ekspresja, współpraca) oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Pokaz inscenizacji oraz podsumowanie konkursu
odbędzie się 8 listopada (piątek) w bibliotece.

 

Konkurs dla klas trzecich
"Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima"

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie ilustrowanej wersji dowolnego wiersza
Juliana Tuwima (np. mini książeczka,
album, plakat, komiks).
Prace należy przynieść do biblioteki szkolnej
do 31 października.
Podsumowanie konkursu odbędzie się 8 listopada (piątek) w bibliotece.

 

Konkurs dla czwartoklasistów
"Parada bohaterów wierszy
Juliana Tuwima"

Korowód uczniów przebranych
za dowolnych bohaterów wierszy Juliana Tuwima przejdzie
w czwartek 8 listopada na drugiej i szóstej lekcji po szkole
i odwiedzi klasy 0-III. Dzieci będą miały możliwość
zagłosować na najciekawszą postać.
Zwycięzcą konkursu zostanie ten bohater, który
zbierze największą ilość głosów.
Zgłoszenia do konkursu (imię i nazwisko ucznia, klasa oraz imię prezentowanego bohatera) przyjmujemy w bibliotece
do 28 października 2013 r.
Liczba miejsc w korowodzie ograniczona!

Podsumowanie konkursu odbędzie się 8 listopada (piątek) w bibliotece.

Śladami Juliana Tuwima"
Turniej wiedzy dla uczniów klas piątych

W konkursie biorą udział 3-osobowe drużyny klasowe, które będą zespołowo
rozwiązywać różne zadania związane z życiem
i twórczością Juliana Tuwima.
Drużynom mogą towarzyszyć osoby dopingujące (3-4 z klasy).
Zadaniem kibiców będzie przygotowanie okrzyku lub transparentu
zagrzewającego do rywalizacji.
Turniej rozpocznie się 7 listopada (czwartek) o godz. 950.
Na podsumowanie i wręczenie nagród zapraszamy
w piątek 8 listopada.

Konkurs literacki dla szóstoklasistów
"Julian Tuwim - czarodziej słowa"

Do konkursu możemy zgłaszać samodzielnie napisane prace literackie (do wyboru):
- opowiadanie zainspirowane twórczością poety,
- list do poety,
- wiersz o dowolnym bohaterze utworu Juliana Tuwima.

Jury weźmie pod uwagę twórczy charakter utworu
oraz poprawność stylistyczną i językową.

Prace składamy w bibliotece do 20 października 2013 r.
Podsumowanie konkursu odbędzie się 8 listopada (piątek) w bibliotece.


 

Back to Top