Samodzielnie kierować rowerem po drodze publicznej można tylko wówczas, gdy mamy Kartę Rowerową. Uzyskać ją można po ukończeniu 10 lat i wykazaniu się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnością jazdy i kierowania rowerem. W czerwcu b.r. w naszej szkole odbywały się egzaminy na Kartę Rowerową dla uczniów klas czwartych. Egzamin składał się z dwóch etapów.
- Pierwszy etap - sprawdzenie wiadomości (rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru)
- Drugi etap - sprawdzenie umiejętności (pokonanie toru przeszkód)
Wszystkim czwartoklasistom, a szczególnie tym, którzy pozytywnie zaliczyli egzamin GRATULUJĘ i życzę słonecznych wakacji oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze.
Anna Popkowska 

Back to Top