Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży otrzymała we wtorek 29 maja wyróżnienie w konkursie "Mam 6 lat" ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji. Jego celem była popularyzacja wiedzy na temat obniżenia wieku szkolnego i promocja dobrych praktyk związanych z aktywnością rodziców. 
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Wśród wyróżnionych, oprócz SP 10 w Łomży, znalazło się Przedszkole Samorządowe nr 41 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach oraz Szkoła Podstawowa nr 16 z Punktem Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku. Projekty prowadzone przez wymienione placówki przejdą do etapu centralnego konkursu.Konkurs podzielono na dwa moduły. Jeden dotyczył szkół podstawowych i tego, jakie działania przeprowadziły, by przygotować się na przyjęcie dzieci 6-letnich i ułatwić im adaptację do nowych warunków. Drugi moduł natomiast skierowany był do przedszkoli. Mogły się one pochwalić dobrymi praktykami w zakresie współpracy rady rodziców ze szkołami podstawowymi. Celem tej współpracy ma być płynne przejście maluchów w szkolne mury.
- W naszej szkole tworzymy środowisko przyjazne każdemu dziecku - mówią Anna Nawrotek i Ewa Matejkowska, przedstawicielki rady rodziców - Jest tu odpowiednio wyposażona i przytulna sala dla 6-latków i duży wybór zajęć pozalekcyjnych. Zależy nam, by przejście dziecka z przedszkola do szkoły było naturalne, oczekiwane przez nie i miłe.W SP nr 10 w Łomży dzieci mogą liczyć na zajęcia terapeutyczne - gimnastykę korekcyjną, zajęcia z psychologiem czy logopedą. Placówka prowadzi też cykliczne spotkania z rodzicami przyszłych uczniów klas pierwszych i współpracuje z wieloma instytucjami nie tylko oświatowymi w Łomży.
Co roku zarówno rodzice, jak i maluchy, mogą obejrzeć szkołę i poznać nauczycieli. Dzięki temu, kiedy przyjdą tu jako uczniowie, przeżyją mniejszy stres.
Centralny etap konkursu "Mam 6 lat" odbędzie się 4 czerwca w Warszawie.

Back to Top