Obiady odpłatność, informacje, dokumenty

Rekrutacje oddziałów przedszkolnych.pdf

    Wyprawka wakacyjna klasy 0

Wyprawka klasy 0

Godziny pracy biblioteki

Wyprawka pierwszoklasisty

Podręczniki do religii kl IV-VIII.pdf

Czas pracy pedagogów, psychologa, logopedów, terapeuty i biblioteki
w roku szkolnym 2020/21

Wsparcie i poradnictwo w sytuacjach kryzysowych

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020

Wykaz podręczników obowiązujących w SP10 KL. IV-VIII w roku szkolnym 2020/2021 - zakup wyłacznie podręcznika do religii, pozostałe otrzymują z biblioteki

 stypendium uczniowskie - UCHWAŁA  NR 281/XXVII/20

Osoby ubiegające się o zasiłek oraz stypendium socjalne proszone są o składanie wypełnionych wniosków do pokoju 002 w dniach 01-15.09.2021 r.

Pliki do pobrania: Wniosek NOWY ZASIŁEK.docx    WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE.docx

 

REFORMA EDUKACJI>>>>>

Ochrona danych osobowych

Plan lekcji klasy I-III             -  PL_I-III_2022.pdf

Kontakty indywidualne klasy I-III -  kontakty indywidualne 2020.pdf

 

Klasy czwarte           - KLASY 4 rok2021.pdf

Klasy piąte             - KLASY 5 rok 2021.pdf
Klasy szóste            -  KLASY 6  rok 2021.pdf
Klasy siódme            -  KLASY 7 rok 2021.pdf
Klasy ósme              -  KLASY 8  rok 2021.pdf
nauczyciele             -  plan - nauczycieli rok 2021.pdf

 

 

 

Back to Top