Obiady odpłatność

Czas pracy logopedów, pedagogów, biblioteki szkolnej 2019.pdf

Wsparcie i poradnictwo w sytuacjach kryzysowych

BIBLIOTEKA  - "Honorowa lista darczyńców"
*2017/2018

REFORMA EDUKACJI>>>>>

Ochrona danych osobowych

PLAN LEKCJI 2019/2020

Klasy I - III              - KLASY I - III 19.pdf

Klasy czwarte        - KLASY IV 19.pdf

Klasy piąte             - KLASY V 19.pdf

Klasy szóste          - KLASY VI 19.pdf

Klasy siódme        - KLASY VII 19.pdf

Klasy ósme           - KLASY VIII 19.pdf

nauczyciele           - plan-nauczycieli 19.pdf

 

Back to Top