Zarzadzenie Nr 385 22.pdf  z dnia: 16 grudnia, w sprawie:

ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża.

Składanie w sekretariacie szkoły deklaracji zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oraz oświadczenie do 28.04.2023 do godz. 15.30.

Deklaracja zgłoszenia dziecka na DYŻUR WAKACYJNY - LIPIEC 2023 SP10.docx

Oświadczenie.pdf

Lista zakwalifikowanych dzieci na dyżur wakacyjny - 23.05.2023 do godz. 15.00.

Potwierdzenie woli - do 31.05 do godz. 15.00 (druk dostępny w sekretariacie szkoły).

Back to Top