Rodzice:
Klasy integracyjne są przyszłością szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Po pierwsze umożliwiają dzieciom chorym kontakt z dziećmi zdrowymi, uczestniczenie, naukę w normalnym środowisku. Dzieci zdrowe uczą się tolerancji, pomagają dzieciom chorym w prostych czynnościach. Dzięki temu uczą się czułości, współczucia, są bardzo wrażliwe, nieegoistyczne.

Zauważyliśmy, że nasz syn podchodzi do problemów chorób, czy ludzi chorych bardzo poważnie, dorośle. Wynika to chyba z aktywnego kontaktu z tymi problemami na co dzień. Rodzic z kl. integracyjnej

***

Uważam, że dzieci niepełnosprawne nie powinny być izolowane od środowiska dzieci zdrowych, ponieważ przez długi kontakt z dziećmi pełnosprawnymi mogą przezwyciężyć swoje kompleksy, zahamowania i przystosować się do grupy rówieśników. Także pozostałe dzieci dzięki kontaktom z dziećmi niepełnosprawnymi mogą nauczyć się wrażliwości, opiekuńczości i tolerancji.
Myślę, że przebywanie w grupie dzieci niepełnosprawnych i może je przygotować do przyszłego, dorosłego życia. Rodzic z kl. integracyjnej

***

Integracja to dobra forma nauczania. Zajęcia lekcyjne przebiegają w różnych formach, a zwłaszcza praca uczniów w grupach. Uczniowie chętnie pomagają sobie wzajemnie, szczególnie kolegom niepełnosprawnym. Bardzo chętnie uczestniczą w różnych formach zabaw, które mobilizują je do nauki. Częste spotkania z nauczycielami i rodzicami pozwalają bliżej poznać się wzajemnie. Jestem zadowolona i moje oczekiwania w stosunku do mojego dziecka spełniły się. Rodzic z kl. integracyjnej

***

Moim zdaniem integracja bardzo korzystnie wpływa na scalenie więzi uczniów. Uczniowie niepełnosprawni mają możliwość uczenia się i przebywania z rówieśnikami, co moim zdaniem korzystnie wpłynęło na ich rozwój. W uczniach wykształca się odruch niesienia pomocy innym. Również forma nauki, jaka jest stosowana na zajęciach integracyjnych ,pozwala na opanowanie materiału również przez dzieci niepełnosprawne.
Według mnie integracja korzystnie wpływa na rozwój dzieci. Rodzic z kl. integracyjnej

***

Uważam, że integracja jest potrzebna zarówno dla dzieci chorych i zdrowych. Dzieci uczą się jak mogą sobie pomagać, razem funkcjonować. Współżycie takie staje się dla nich czymś naturalnym, oczywistym. Myślę, że w integracji najważniejsze jest, aby osoby chore czuły się: bezpiecznie, swobodnie, tak samo wartościowe, zauważane i doceniane. Mój syn jest bardzo zadowolony z tego, że uczy się w klasie integracyjnej. Sądzę, że poprzez integrację nauczył się właściwego zachowania wobec osób chorych. Rodzic z kl. integracyjnej

***

Klasa integracyjna jest klasa zespoloną, panuje w niej harmonia i wzajemna przyjaźń. Zauważyłam, ze nawet rodzice w takiej klasie są bardziej oddani dzieciom, więcej interesują się nauką w szkole, organizowanymi imprezami oraz ściśle współpracują z nauczycielami, którzy są oddani tym dzieciom. Rodzic kl. IV e

Uczniowie:

Przez to, że w mojej klasie nie wszystkie dzieci są w pełni sprawne mogę im pomagać. Uczę się życzliwości i akceptacji. Stałam się bardziej wrażliwa w stosunku do nieszczęść innych. Emila Ch. Klasa III f

***

Wspólnie tworzymy zgrany zespół. Czuję się tu dobrze i bezpiecznie. Często mogę nieść pomoc swoim koleżankom i kolegom. Szczególnie opiekuję się Olą, która ma kłopoty z poruszaniem się. Bardzo ją lubię i cieszę się, że takie dzieci jak ona, chodzą do mojej szkoły. Pamela kl. II c

***

Jestem uczennicą klasy IV e. Uczy się w niej obecnie dwudziestu uczniów. Jest to klasa integracyjna. Wraz z pełnosprawnymi dziećmi uczą się niepełnosprawni. Opiekujemy się tymi dziećmi. Już na początku roku w kl. I panie uczuliły nas w jaki sposób można im pomóc . Nawzajem od siebie uczymy się pozytywnych zachowań. W naszej klasie uczą dwie panie. Podczas lekcji jedna pani pracuje z małą grupą dzieci, a druga z większą. Stanowimy jedną rodzinę klasową. Mamy również dwie wychowawczyni, dlatego czujemy się szczególnie otoczeni troskliwa opieką. Asia G. kl. IV e

***

W klasie są cztery osoby, które wymagają więcej poświęcenia i czasu, ponieważ mają problemy z nauką. Wszyscy jednak ich akceptujemy i wspólnie pomagamy sobie. Milo jest uczyć się z tak małą ilością dzieci. Panie mogą poświęcać nam więcej czasu. Możemy bliżej poznać jedni drugich. Mamy dużo kolegów i koleżanek. Czujemy się tak, jak byśmy byli jedną wielką rodziną. Lepsi uczniowie pomagają słabszym a słabsi wcale nie czują się gorsi od tych lepszych. Marta H. kl. IV e

Szkoła dla wszystkich  

Ponieważ jestem jedną z wielu matek posiadającą dzieci w klasie integracyjnej, pragnę podzielić się moimi spostrzeżeniami i uwagami.
Tak się akurat składa, że mam w tej klasie dwie córki. Jedna córka jest średnią uczennicą, druga zaś jest słabsza i powinna uczęszczać do kl. V, a nie IV. Celowo przytrzymałam córką, aby młodsza mogła jej pomagać.
Tak się złożyło, że dziewczynki trafiły do klasy integracyjnej. Dla mnie jak i dla nich było to coś zupełnie nowego. Na początku byłam pełna obaw. Szybko się jednak one rozwijały.
Okazało się, że klasa ta jest wspaniała. Komfortem było to, że zamiast 30 uczniów, klasa liczyła 18 osób. Dwie wspaniałe wychowawczynie pani Ala Żelazna i pani Małgorzata Listowska sprawiały, że dzieci czuły się wspaniale w tej klasie. Panie poświęcały bardzo dużo czasu każdej osobie. Między dziećmi a wychowawczyniami układało się bardzo dobrze. Dzieci mogły zwrócić się o radę nie tylko w bardzo ważnych sprawach, ale nawet w tych bardzo błahych. Zawsze były wysłuchane. Szkoła nie przerażała ich, lecz stała się ich drugim domem.
Bałam się bardzo o córkę, która miała trudności z nauką. Zastanawiam się, jak będzie ona zaakceptowana przez rówieśników. Już po kilku miesiącach nauki mogłam stwierdzić, że tylko nauka w klasie integracyjnej sprawiła to, że przestałam martwić się o moją pociechę. Troskliwa opieka pani i zrozumienie wśród uczniów sprawiły, że córka bardzo chętnie uczęszcza do szkoły.
Klasa integracyjna, to możliwości częstego kontaktu uczeń- nauczyciel. Pomaganie dzieci zdolnych dzieciom słabszym. Opiekowanie się kolegami potrzebującymi specjalnej troski. Klasa ta sprawia, że chore dzieci nie czują się gorsze od innych.
Częściej niż w innych klasach robione są tu spotkania z rodzicami. Dużo wycieczek, ciekawych spotkań. Wspólne wyprawy, nawet jednodniowe zbliżają dzieci i nauczycieli.
Cieszę się, że to właśnie w Szkole Podstawowej numer 10 powstały klasy integracyjne i powstaje ich coraz więcej. Zapewne inni rodzice podzielają także moje zdanie. Nigdy nie zmieniłabym takiej klasy na inną. Cieszę się, że jest kadra nauczycielska mogąca uczyć i pracować z dziećmi w takich klasach.
Życzę Dyrekcji Szkolnej nr 10 i nauczycielom pracującym w klasach integracyjnych dalszych sukcesów.

Helena H.

 

Back to Top