Rodzice zapisali się znacząco w historii naszej szkoły.
Z inicjatywy dyr. Hanki Gałązka powołano StowarzyWspierające Budowę Basenu (rok 1992). Zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym Stowarzyszeniu przewodniczyli: Jan Zawadzki, Stefan Iwanicki, Joanna Leszczyńska, Regina Lewańczuk, Kazimierz Czartoryski, Jerzy Matoszko, Janusz Pupik, Jadwiga Zalewska, Jadwiga Miecha, Józef Zajkowski, Mirosław Skodowski, Waldemar Samordak, Henryk Gosk, Ryszard Korytkowski.
Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą (sprzedaż cegiełek na budowę, loterię, bal dobroczynny, itp.), przez co pobudziło do działań inwestorów i wykonawców.
Działalność Stowarzyszenia nie jest jedyną formą współpracy rodziców ze szkołą. Szkoła szczyci się licznymi i bogatymi kontaktami z rodzicami, którzy na co dzień wspieą nauczycieli i uczniów w organizowaniu różnorodnych imprez i uroczystości, a także pomagają w rozwiązywaniu bieżących problemów placówki:
ˇ odnawianie sal lekcyjnych: zakup firanek i dekoracji, wymiana ławek, krzeseł, przekazanie mebli, wymiana posadzek a nawet okien,
ˇ opieka podczas wycieczek,
ˇ zakup dywanów,
ˇ udział w warsztatach i seminariach oraz szkoleniach dotyczących pracy z dzieckiem autystycznym i z zespołem ADHD,
ˇ ufundowanie obrazu Jana Pawła II.

SKŁAD RADY RODZICÓW
Rok szkolny 1988/89
Romuald Gorlewicz - przew. Rady Rodziców
Stefan Iwanicki - z-ca przewodniczącego
Rok szkolny 1989/90 - 1996/97
Jan Zawadzki - przew. Rady Rodziców
Joanna Leszczyńska - z-ca przewodniczącego
Józef Zajkowski - z-ca przewodniczącego
Rok szkolny 1997/98 - 2000
Marek Przeździecki - przew. Rady Rodziców
Alicja Gołaszewska - z-ca przewodniczącego
Piotr Wolański - z-ca przewodniczącego
Rok szkolny 2000/2001
Alicja Gołaszewska - przew. Rady Rodziców
Jacek Kozioł - z-ca przewodniczącej
Od II półrocza r. szk. 2002/2003
Alicja Gołaszewska - przew. Rady Rodziców Ireneusz Andrzejewski - z-ca przewodniczącej

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Rok szkolny 2003/2004
Alicja Gołaszewska - przew. Rady Rodziców
Ireneusz Andrzejewski - z-ca przewodniczącej
Jadwiga Karwowska, Jerzy Pogroszewski, Bożena Koztowska, Bogumiła Zmitrowicz, Alicja Jurkowska, Anna Frąckiewicz, Grażyna Bazydło, Henryk Zabielski, Ewa Podbielska, Bożena Milewska, Ewa Nadolna, Jacek Bojar, Krzysztof Szablak, Alicja Strzemińska, Dariusz Kiper, Barbara Polkowska, Wioletta Kozioł, Krystyna Mańczak, Marian Przybyłkiewcz, Agnieszka Kozłowska,Włodzimierz Karpacki.
Rok szkolny 2004/05
Alicja Gołaszewska - przew. Rady Rodziców
Ireneusz Andrzejewski - z-ca przewodniczącej
Zbigniew Zalewski - z-ca przewodniczącej
Rok szkolny 2005/06
Edyta Ejsmont - przew. Rady Rodziców
Zbigniew Zalewski - z-ca przewodniczącej
Rok szkolny 2006/07
Edyta Ejsmont -przew. Rady Rodziców
Dorota Łapicka - sekretarz
Edyta Kalinowska - Komisja Rewizyjna
Wioletta Manukian - Komisja Rewizyjna
Alicja Strzemińska - Komisja Rewizyjna
Rok szkolny 2007/08
Edyta Ejsmont - przew. Rady Rodziców
Alicja Strzemińska - skarbnik
Edyta Kalinowska - Komisja Rewizyjna
Bożena Kozłowka - Komisja Rewizyjna
Zbigniew Choromański - Komisja Rewizyjna
Agnieszka Kruszewska, Sylwia Gałązka, Ewa Nadolna, Dorota Przestrzelska, Ewa Podbielska, Dorota Łępicka.

Hanka Gałązka - "Monografia Szkoły", 2008 r.

WSPOMNIENIA
Alicja Agata Gołaszewska

- Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łomży, Przewodnicząca Rady Rodziców w latach 2002 - 2005.

Szkołę Podstawową nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży zawsze darzyłam i będę darzyć dużym sentymentem. Uzasadnienie jest proste: po pierwsze - troje moich dzieci jest absolwentami tej szkoły, po drugie jako przewodnicząca Rady Rodziców uczestniczyłam prawie na co dzień w życiu szkolnym naszej "dziesiątki".
Jestem dumna, że moje dzieci uczęszczały właśnie do tej szkoły, której Patronem jest wielki Polak, autorytet wszech czasów - Papież Jan Paweł II.
Na zawsze zostanie w mojej pamięci chwila, kiedy Szkoła otrzymała imię swego Patrona, a ja wraz z Markiem Przeździeckim i Joanną Dardzińską - Mądry przekazywaliśmy sztandar Dyrektor Szkoły Hance Gałazka w towarzystwie Premiera Jerzego Buzka.
Dziękuję serdecznie za mądrość, życzliwość i nieugiętą wolę w propagowaniu kształcenia integracyjnego. Uśmiech dzieci, wszystkich dzieci, jest najlepszym podziękowaniem dla Dyrekcji, nauczycieli i wszystkich osób, które wspierają tę trudną, a jak bardzo szlachetną pracę z dzieckiem niepełnosprawnym.
Los tak pokierował moim życiem, że chociaż dzieci moje uczą się już w innych szkołach ("czas biegnie, czas szybko ucieka ..." ) to znów jestem blisko "10", tym razem jako Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łomży.
I za to jestem mu wdzięczna ...

Alicja Gołaszewska - "Monografia Szkoły", 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top